top of page

תוצאות חיפוש

נמצאו 42 תוצאות עבור ""

 • ISO Certifications | ISO הסמכות

  התקנים שלנו ISO 14001:2015 מערכת ניהול אחריות סביבתית ISO 14001 הינו תקן להגנת הסביבה. תקן זה מספק כלים מעשיים לחברות וארגונים מכל הסוגים... ISO 9001:2015 מערכת ניהול איכות תקן ISO 9001 הוא תקן בינלאומי המכיל את הקריטריונים לתיעוד ויישום של מערכת ניהול איכות... ISO 27799:2016 ניהול אבטחת מידע רפואי ISO 27799 הוא תקן בינלאומי לאבטחת מערכות מידע בתחום הבריאות. התקן מתבסס על התקן... SI 10000 מערכת ניהול אחריות חברתית תקן אחריות חברתית 10000 SI הינו תקן ישראלי העוסק בתנאי העסקה וסביבת עבודה בארגון... ISO 37001:2016 מערכת ניהול למניעת שוחד 37001 ISO הינו תקן הנועד לעזור לארגונים ליישם מערכות ניהול למניעת שוחד... ISO 45001:2018 מערכת ניהול בריאות ובטיחות תעסוקתית התקן הבינלאומי ISO 45001 עוסק בבריאות ובטיחות תעסוקתית. תקן זה עוזר לארגונים לשפר את בטיחות העובדים... ISO 27001:2022 מערכת ניהול אבטחת מידע מידע הוא המוצר הנדרש והנצרך ביותר, לכן רצוי שיהיה מי שיפקח שגופים המחזיקים מאגרי מידע מנהלים כראוי את מערכת... ISO 27018:2019 קוד נוהג לאבטחת מידע לזיהוי אישי בענן ציבורי המשמש כמעבד המידע 27018 הינו תקן להגנה על מידע אישי בסביבת מחשוב ענן בעננים ציבוריים המספקים שירותי עיבוד מידע מזוהה PII. SI 9301 מערכת ניהול איכות ובטיחות בתעבורה תקן 9301 SI הינו תקן ישראלי אשר מטרתו להטמיע מערכת איכות ובטיחות במערך התחבורה של הארגון... ISO 22301:2019 מערכת ניהול המשכיות עסקית ISO 22301 הינו תקן בינלאומי העוסק בניהול המשכיות עסקית בארגון. מטרת התקן היא היערכות למצב של פגיעה... IATF 16949:2016 מערכת ניהול איכות לתעשיית הרכב IATF הינו איגוד של יצרני רכב שקם על מנת לשפר את איכות המוצרים המסופקים לתעשיית הרכב מסביב לעולם.... ISO 27701:2019 מערכת ניהול אבטחת מידע פרטי כל ארגון מעבד מידע המאפשר זיהוי אישי (PII). טכניקות האבטחה של תקן ISO 27701 מהוות הרחבה לתקן ISO 27001 ISO 27017:2021 קוד נוהג לבקרות אבטחת מידע לשירותי ענן ISO/IEC 27017 הינו תקן העוסק באבטחת מידע וניהול סיכוני אבטחת מידע בסביבת מחשוב ענן. ISO 50001:2018 מערכת ניהול אנרגיה תקן ISO 50001, הנקרא לפעמים EN 16001, הינו תקן המסייע להפחתת האנרגיה הנצרכת לצורכי פעילות הארגון... HACCP מערכת ניהול איכות לבטיחות במזון מערכת ניהול איכות המבוססת על שבעה עקרונות מרכזיים לבקרת בטיחות המזון. תקן זה מגדיר תנאי ייצור נאותים

 • SI 9301 - מערכת איכות ובטיחות בתעבורה

  SI 9301 - מערכת איכות ובטיחות בתעבורה בקצרה תקן 9301 SI הינו תקן ישראלי אשר מטרתו להטמיע מערכת איכות ובטיחות במערך התחבורה של הארגון. מטרת התקן היא לפעול לשיפור רמת בטיחות הדרכים, בטיחות הנהגים ועוברי האורח בישראל על ידי הטמעת הנחיות המותאמות לחקיקה ולתקינה הישראלית. עמידה בדרישות התקן מוכיחה את יכולתו של הארגון לספק את שירותי התעבורה בארגונו. תקן 9301 SI מתבסס על 9001 ISO עם שינויים ותוספות התואמים את הדרישות בתקנות התעבורה. הערך המוסף של התקן • מעלה את רמת הבטיחות בתעבורה של הארגון. • פועל למניעת תאונות ועל ידי כך מאפשר הצלת חיים. • מבטיח עמידה בכל דרישות החוק. • יוצר מחויבות ושיפור מתמיד בקרב עובדי הארגון וההנהלה. • יוצר מעמד עסקי אחראי, ארגון הדואג למקום עבודה בטוח, לבטיחות עובדיו ולקוחותיו. • זיהוי סיכונים וליקויים קיימים בארגון והחלת נהלים לשיפור. • מאפשר חיסכון כספי ניכר ע"י צמצום נזקים. בקשה להצעת מחיר אימות תעודה למי מיועד התקן התקן מיועד לכל ארגון, ללא קשר לגודל החברה אשר תחום פעילותו הינו היסעים, הובלות, החזקת כלי רכב וארגונים המחזיקים צי רכב. ארגונים המפעילים נהגים להעברת חבריו ואספקת מוצריו או שירותיו לארגון.

 • ISO 27017:2021 - קוד נוהג לבקרות אבטחת מידע לשירותי ענן

  ISO 27017:2021 - קוד נוהג לבקרות אבטחת מידע לשירותי ענן בקצרה ISO/IEC 27017 הינו תקן העוסק באבטחת מידע וניהול סיכוני אבטחת מידע בסביבת מחשוב ענן. תקן זה מבוסס על תקן ISO 27001 ומספק הנחיות ודרישות נוספות לטיפול בסיכונים ואיומים בסביבות הענן. התקן מפרט את הדרישות הן מספקי שירותי ענן, והן מלקוחות שירותי ענן. הערך המוסף של התקן • הגנה גבוהה יותר למידע • יתרון תחרותי לספק הענן המוסמך לתקן בהשוואה לספקים אחרים • מציע בידול תחרותי וביטחון ללקוחות ובעלי עניין כי הארגון מעמיד את מחויבותו להגנה על המידע בעדיפות גבוהה. • URS הינו גוף בינלאומי בעל מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות וסניפים רבים בעולם. • אקרדיטציה בינלאומית מטעם UKAS בקשה להצעת מחיר אימות תעודה למי מיועד התקן הסמכה לתקן זה מיועדת הן לספקי שירותי ענן והן ללקוחות המשתמשים בשירותי ענן. דרישות התקן מתאימות לכל הסוגים והגדלים של הארגונים המעוניינים להגן על המידע בשירותי הענן. הארגונים המוסמכים יכולים לשווק את עצמם כבעלי תקן, כמו כן יכולים לכלול את סמלי URS בחינם ובהתאם לתקנות URS.

 • ISO 37001 - מערכת ניהול למניעת שוחד

  ISO 37001 - מערכת ניהול למניעת שוחד בקצרה 37001 ISO הינו תקן הנועד לעזור לארגונים ליישם מערכות ניהול למניעת שוחד. תקן זה קובע את הדרישות להקמה, יישום, תפעול, תחזוקה ושיפור מתמיד של מערכת הניהול למניעת שוחד ובכך עוזר להפחית את הסיכון למקרי שוחד בארגון ולשפר את הבקרות הקיימות. הערך המוסף של התקן • חשיפת הארגון להערכת האפקטיביות של המדיניות והתהליכים של הארגון נגד שוחד • מבטיח שספקים, קבלני משנה וסוכנים מחויבים לשיטות עבודה מומלצות נגד שוחד • מגביר את אמון הציבור וגופי הבקרה הממשלתיים • מסייע בעמידה בדרישות החוק • URS הינו גוף בינלאומי בעל מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות וסניפים רבים בעולם. • אקרדיטציה בינלאומית מטעם UKAS בקשה להצעת מחיר אימות תעודה למי מיועד התקן תקן ISO 37001 מיועד לארגונים מכל הסוגים והגדלים המעוניינים ליישם ניהול מערכת למניעת שוחד. התקן הינו גמיש כך שניתן להתאימו בהתאם לגודל ואופי הארגון ולסיכון השוחד העומד בפניו. הארגונים המוסמכים יכולים להשתמש בסמלי URS לפעילות קידום/ שיווק בהתאם לתקנות URS.

 • ISO 9001:2015 - מערכת ניהול איכות

  ISO 9001:2015 - מערכת ניהול איכות בקצרה תקן ISO 9001 הוא תקן עסקי בינלאומי המכיל את הקריטריונים לתיעוד, יישום ואישור של מערכת ניהול איכות. כאשר ארגון מוסמך לתקן ISO 9001 הדבר מעיד כי הארגון עומד בכל הדרישות הרלוונטיות. תקן ISO 9001 מוכר ברחבי העולם ויכול לסייע לך בסחר בינלאומי של סחורות ושירותים. כל מערכת לניהול איכות מבוססת על קריטריונים מסוימים. עקרונות הליבה של ISO 9001 הם מיקוד לקוחות, מנהיגות, מעורבות של אנשים, גישת תהליכים, גישה מערכתית לניהול, שיפור מתמיד ויחסי ספק מועילים. הערך המוסף של התקן • ממקסם את ניהול התהליכים בארגון. • מייצר הזדמנויות עסקיות חדשות בארץ ובעולם. • מעצים את הביטחון של לקוחותייך כספק בטוח של שירותים ומוצרים. • מעצים תחרותיות. • מפחית עלויות ומניב חיסכון. • עוזר לשמור ולשפר את מיקום החברה בשוק. • URS הינו גוף בינלאומי בעל מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות וסניפים רבים בעולם. • אקרדיטציה בינלאומית מטעם UKAS בקשה להצעת מחיר אימות תעודה למי מיועד התקן ניתן ליישם מערכת לניהול איכות בכל ארגון, ללא קשר לגודל החברה, סוג העבודה או סוג הנכס. הארגונים המוסמכים יכולים להשתמש בסמלי URS לפעילות קידום/ שיווק בהתאם לתקנות URS.

 • ISO 27001:2022 - מערכת ניהול אבטחת מידע

  ISO 27001:2022 - מערכת ניהול אבטחת מידע בקצרה בעידן בו מידע זהו המוצר הנדרש והנצרך ביותר, רצוי שיהיה מי שיפקח שגופים המחזיקים מאגרי מידע רבים הכוללים מידע אישי, עסקי וביטחוני מנהלים כראוי את מערכת ניהול אבטחת המידע שלהם. תחום אבטחת המידע, עוסק בהגנה על מאגרי מידע אלו מפני גישה בלתי מורשית. הצלחת הארגון נקבעת על ידי יכולתו להשתמש ולהגן על המידע שלו. הערך המוסף של התקן • אבטחת וייעול זרימת מידע בתוך החברה • מבטיח שהמידע יהיה זמין לאורך זמן • מניעת אובדן, שימוש לרעה ושינוי בלתי מורשה במידע • מבטיח כי המידע נגיש לאנשים מורשים בלבד בנוסף להגנה על אבטחת מידע אישי ודרישות חקיקה אחרות (למשל על פי חוק זכויות יוצרים, קודים מסחריים, סעיפי אי-תחרות ביחסים חוזיים וכו' ). • מבטיח הגנת נתונים ועמידה בדרישות החוק • URS הינו גוף בינלאומי בעל מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות וסניפים רבים בעולם. • אקרדיטציה בינלאומית מטעם UKAS בקשה להצעת מחיר אימות תעודה למי מיועד התקן הסמכת מערכת ניהול אבטחת מידע בהתאמה לדרישות ISO 27001 מספקת הוראות תקפות לפתרונות הגנת מידע ותואמת באופן מלא למערכות ניהול אחרות ולתהליכיהן בכל סוגי הארגונים. ארגונים מוסמכים יכולים לקדם את עצמם כבעלי תעודות בחומרי הקידום שלהם כמו כן ניתן לכלול את לוגו ההסמכה של URS ללא תשלום.

 • ISO 27018:2019 - קוד נוהג לאבטחת מידע לזיהוי אישי בענן ציבורי המשמש כמעבד המידע האישי

  ISO 27018:2019 - קוד נוהג לאבטחת מידע לזיהוי אישי בענן ציבורי המשמש כמעבד המידע האישי בקצרה 27018 הינו תקן להגנה על מידע אישי בסביבת מחשוב ענן בעננים ציבוריים המספקים שירותי עיבוד מידע מזוהה PII. הבקרות בתקן זה מתבססות על תקן ISO 27001 אליהן מתווספות בקרות של ספקי שירותי ענן. על מנת לשמור על פרטיות המידע בכלל ופרטיות המידע בשירותי מחשוב ענן ציבורי בפרט מדינות רבות מרחיבות רגולציה הנוגעת למידע אישי ותהליכי פרטיות ותקן ISO/IEC 27018 הינו חלק ממגמה זו. הערך המוסף של התקן • אבטחה גבוהה יותר למידע על הלקוח • יתרון תחרותי לספק הענן המוסמך לתקן בהשוואה לספקים אחרים • הגנה על הספק והלקוח ברמה החוקית • מציע בידול תחרותי וביטחון ללקוחות ובעלי עניין כי הארגון מעמיד את מחויבותו להגנה על המידע בעדיפות גבוהה. • URS הינו גוף בינלאומי בעל מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות וסניפים רבים בעולם. • אקרדיטציה בינלאומית מטעם UKAS בקשה להצעת מחיר אימות תעודה למי מיועד התקן הסמכה לתקן זה מיועדת לגופים המספקים שירותי ענן ללקוחותיהם. דרישות התקן מתאימות לכל הסוגים והגדלים של הארגונים, לרבות חברות ציבוריות ופרטיות המספקות שירותי עיבוד מידע מזוהה PII באמצעות מחשוב ענן לארגונים אחרים. הארגונים המוסמכים יכולים לשווק את עצמם כבעלי תקן, כמו כן יכולים לכלול את סמלי URS בחינם ובהתאם לתקנות URS.

 • ISO 27701:2019 - מערכת ניהול אבטחת מידע פרטי

  ISO 27701:2019 - מערכת ניהול אבטחת מידע פרטי בקצרה כל ארגון מעבד מידע המאפשר זיהוי אישי (PII). טכניקות האבטחה של תקן ISO 27701 מהוות הרחבה לתקן ISO 27001. תקן זה מכיל דרישות להקמה, יישום, שמירה ושיפור מערכת ניהול הפרטיות (PIMS) במסגרת הארגון והוא משתלב עם מערכת ניהול האבטחה (ISMS). כלומר הסמכה לתקן זה מראה כי הארגון מנהל מערכת לניהול המידע הפרטי בהתאם לרגולציות. הערך המוסף של התקן • אבטחת וייעול זרימת מידע בתוך החברה • מבטיח שהמידע יהיה זמין לאורך זמן • מניעת אובדן, שימוש לרעה ושינוי בלתי מורשה במידע • מבטיח כי המידע נגיש לאנשים מורשים בלבד בנוסף להגנה על אבטחת מידע אישי ודרישות חקיקה אחרות (למשל על פי חוק זכויות יוצרים, קודים מסחריים, סעיפי אי-תחרות ביחסים חוזיים וכו' ). • מבטיח הגנת נתונים ועמידה בדרישות החוק • URS הינו גוף בינלאומי בעל מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות וסניפים רבים בעולם. בקשה להצעת מחיר אימות תעודה למי מיועד התקן התקן מיועד לכל ארגון, ללא קשר לגודל החברה המעוניין להטמיע מערכת ניהול לאבטחת מידע פרטי. על מנת להיות מוסמך לתקן זה על הארגון להיות מוסמך לתקן 27001.ISO

 • ISO 50001 - מערכת ניהול אנרגיה

  ISO 50001 - מערכת ניהול אנרגיה בקצרה תקן ISO 50001, הנקרא לפעמים EN 16001, הינו תקן המסייע להפחתת האנרגיה הנצרכת לצורכי פעילות הארגון. תקן זה מנחה את הארגונים בהקמה ותחזוקה של מערכת ניהול המאפשרת ניצול יעיל של אנרגיה ובכך תורמת לשמירה על סביבה נקיה ועל חיסכון בהוצאות. הסמכה לתקן זה מוכיחה שמערכת ניהול האנרגיה של הארגון עומדת בדרישות ISO 50001, ולכן מעניקה ללקוחות, בעלי עניין, עובדים ולהנהלה ביטחון בכך שהארגון חוסך באנרגיה. הערך המוסף של התקן • שיפור צריכת באנרגיה וצמצום ההשפעה הסביבתית • חוסך באנרגיה ובהוצאות • מגביר את אמון הציבור וגופי הבקרה הממשלתיים • מסייע בעמידה בדרישות החוק • מונע הפסדים כספיים מקנסות • URSהינו גוף בינלאומי בעל מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות וסניפים רבים בעולם. • אקרדיטציה בינלאומית מטעם UKAS בקשה להצעת מחיר אימות תעודה למי מיועד התקן תקן ISO 50001 מיועד לארגונים מכל הסוגים והגדלים הצורכים אנרגיה, כלומר ארגונים יצרניים וכן נותני שירותים.

 • צור קשר

  צור קשר אני מסכים למדיניות הפרטיות שלח תודה רבה. הודעתך תיענה בקרוב

URS Israel
bottom of page