top of page

HACCP - מערכת ניהול איכות לבטיחות במזון

 בקצרה 

HACCP הינה מערכת ניהול איכות המבוססת על שבעה עקרונות מרכזיים לבקרת בטיחות המזון.
תקן זה מגדיר תנאי ייצור נאותים בתעשיית המזון, במטרה להפחית סיכונים, להתמקד במניעתם, ולהבטיח לצרכנים מוצרים בטוחים לשימוש.
התקן מציע מערכת שיטתית לזיהוי, בחינה ושליטה על סכנות העלולות להשפיע על בריאות הצרכן. גישה זו באה לנתח לזהות ולאפיין את כל הסיכונים אשר עלולים להתרחש בכל אחד משלבי ייצור המזון. השיטה מגדירה "נקודות סיכון" הנבדקות כדי למנוע אפשרות של זיהומים כימיים ביולוגים ופיזיים, החל משלב הגידול החקלאי, דרך עיבודו בקו הייצור ועד המוצר המוגמר המגיע לצרכנים.

HACCP - מערכת ניהול איכות לבטיחות במזון

 הערך המוסף של התקן 

• עלייה אפקטיבית בתהליכי הייצור בארגון.
• שיפור רמת ההיגיינה ועלייה באיכות המוצר.
• מספק בקרה מקיפה ויעילה על בריאות ובטיחות המזון.
• צמצום נזקים כלכליים כתוצאה מיכולת בקרה מקצועית על איכות התוצר.
• עמידה בתקנות ודרישות רגולטוריות שונות, המגדירות את התקן כתנאי סף לקבלת היתרים לשיווק והפצה של מוצרי מזון.
• סיוע בשיפור תדמיתי בפני לקוחות הארגון ובפני הגורמים שעמם הוא מתקשר עסקית.
• URS הינו גוף בינלאומי בעל מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות וסניפים רבים בעולם.
• אקרדיטציה בינלאומית מטעם UKAS

 למי מיועד התקן 

התקן מיועד לכל הארגונים בשרשרת המזון על מנת להבטיח מוצרים בטוחים לאורך השרשרת. ארגונים בשרשרת המזון הינם חקלאים, יצרני חומרי גלם, יצרני חומרי עזר ותוספים, יצרני מזון ומשקאות, בתי אריזה, ארגונים הנותנים שירותי אחסון או הובלה ומרכזים לוגיסטיים. כמו כן, התקן מיועד גם לארגונים המשיקים לתעשיית המזון ביניהם: יצרני אריזות, יצרני חומרי ניקוי וחיטוי ויצרני ציוד לתעשיית המזון.
הארגונים המוסמכים יכולים לשווק את עצמם כבעלי תקן, כמו כן יכולים לכלול את סמלי URS בחינם ובהתאם לתקנות URS.

URS Israel
bottom of page