top of page

התקנים שלנו

ISO 14001:2015 - מערכת ניהול אחריות סביבתית
מערכת ניהול אחריות סביבתית

ISO 14001 הינו תקן להגנת הסביבה. תקן זה מספק כלים מעשיים לחברות וארגונים מכל הסוגים...

ISO 9001:2015 - מערכת ניהול איכות
מערכת ניהול איכות

תקן ISO 9001 הוא תקן בינלאומי המכיל את הקריטריונים לתיעוד ויישום של מערכת ניהול איכות...

ISO 27799:2016 מערכת ניהול אבטחת מידע רפואי
ניהול אבטחת מידע רפואי

ISO 27799 הוא תקן בינלאומי לאבטחת מערכות מידע בתחום הבריאות.
התקן מתבסס על התקן...

SI 10000 - מערכת ניהול אחריות חברתית
מערכת ניהול אחריות חברתית

תקן אחריות חברתית 10000 SI הינו תקן ישראלי העוסק בתנאי העסקה וסביבת עבודה בארגון...

ISO 37001 - מערכת ניהול למניעת שוחד
מערכת ניהול למניעת שוחד

37001 ISO הינו תקן הנועד לעזור לארגונים ליישם מערכות ניהול למניעת שוחד...

ISO 45001:2018 - מערכת ניהול בריאות ובטיחות תעסוקתית
מערכת ניהול בריאות ובטיחות תעסוקתית

התקן הבינלאומי ISO 45001 עוסק בבריאות ובטיחות תעסוקתית. תקן זה עוזר לארגונים לשפר את בטיחות העובדים...

ISO 27001:2022 - מערכת ניהול אבטחת מידע
מערכת ניהול אבטחת מידע

מידע הוא המוצר הנדרש והנצרך ביותר, לכן רצוי שיהיה מי שיפקח שגופים המחזיקים מאגרי מידע מנהלים כראוי את מערכת...

ISO 27018:2019 - קוד נוהג לאבטחת מידע לזיהוי אישי בענן ציבורי המשמש כמעבד המידע האישי
קוד נוהג לאבטחת מידע לזיהוי אישי בענן ציבורי המשמש כמעבד המידע

27018 הינו תקן להגנה על מידע אישי בסביבת מחשוב ענן בעננים ציבוריים המספקים שירותי עיבוד מידע מזוהה PII.

SI 9301 - מערכת איכות ובטיחות בתעבורה
מערכת ניהול איכות ובטיחות בתעבורה

תקן 9301 SI הינו תקן ישראלי אשר מטרתו להטמיע מערכת איכות ובטיחות במערך התחבורה של הארגון...

ISO 22301:2019 - מערכת ניהול המשכיות עסקית
מערכת ניהול המשכיות עסקית

ISO 22301 הינו תקן בינלאומי העוסק בניהול המשכיות עסקית בארגון. מטרת התקן היא היערכות למצב של פגיעה...

IATF 16949:2016 - מערכת ניהול לתעשיית הרכב
מערכת ניהול איכות לתעשיית הרכב

IATF הינו איגוד של יצרני רכב שקם על מנת לשפר את איכות המוצרים המסופקים לתעשיית הרכב מסביב לעולם....

ISO 27701:2019 - מערכת ניהול אבטחת מידע פרטי
מערכת ניהול אבטחת מידע פרטי

כל ארגון מעבד מידע המאפשר זיהוי אישי (PII). טכניקות האבטחה של תקן ISO 27701 מהוות הרחבה לתקן ISO 27001

ISO 27017:2021 - קוד נוהג לבקרות אבטחת מידע לשירותי ענן
קוד נוהג לבקרות אבטחת מידע לשירותי ענן

ISO/IEC 27017 הינו תקן העוסק באבטחת מידע וניהול סיכוני אבטחת מידע בסביבת מחשוב ענן.

ISO 50001 - מערכת ניהול אנרגיה
מערכת ניהול אנרגיה

תקן ISO 50001, הנקרא לפעמים EN 16001, הינו תקן המסייע להפחתת האנרגיה הנצרכת לצורכי פעילות הארגון...

HACCP - מערכת ניהול איכות לבטיחות במזון
מערכת ניהול איכות לבטיחות במזון

מערכת ניהול איכות המבוססת על שבעה עקרונות מרכזיים לבקרת בטיחות המזון. תקן זה מגדיר תנאי ייצור נאותים

URS Israel
bottom of page