top of page

ISO 27017:2021 - קוד נוהג לבקרות אבטחת מידע לשירותי ענן

 בקצרה 

ISO/IEC 27017 הינו תקן העוסק באבטחת מידע וניהול סיכוני אבטחת מידע בסביבת מחשוב ענן.
תקן זה מבוסס על תקן ISO 27001 ומספק הנחיות ודרישות נוספות לטיפול בסיכונים ואיומים בסביבות הענן.
התקן מפרט את הדרישות הן מספקי שירותי ענן, והן מלקוחות שירותי ענן.

ISO 27017:2021 - קוד נוהג לבקרות אבטחת מידע לשירותי ענן

 הערך המוסף של התקן 

• הגנה גבוהה יותר למידע
• יתרון תחרותי לספק הענן המוסמך לתקן בהשוואה לספקים אחרים
• מציע בידול תחרותי וביטחון ללקוחות ובעלי עניין כי הארגון מעמיד את מחויבותו להגנה על המידע בעדיפות גבוהה.
• URS הינו גוף בינלאומי בעל מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות וסניפים רבים בעולם.
• אקרדיטציה בינלאומית מטעם UKAS

 למי מיועד התקן 

הסמכה לתקן זה מיועדת הן לספקי שירותי ענן והן ללקוחות המשתמשים בשירותי ענן. דרישות התקן מתאימות לכל הסוגים והגדלים של הארגונים המעוניינים להגן על המידע בשירותי הענן.
הארגונים המוסמכים יכולים לשווק את עצמם כבעלי תקן, כמו כן יכולים לכלול את סמלי URS בחינם ובהתאם לתקנות URS.

URS Israel
bottom of page