top of page

SI 10000 - מערכת ניהול אחריות חברתית

 בקצרה 

תקן אחריות חברתית 10000 SI הינו תקן ישראלי העוסק בתנאי העסקה וסביבת עבודה בארגון. בעידן המודרני אחריות חברתית היא גורם חשוב בהצלחה ארגונית ועסקית. תקן זה מאגד את הנושאים החשובים שאליהם עסק צריך להתייחס על מנת להביא לסביבה חיובית ובטוחה יותר לעובדים, מנהלים ולשרשרת האספקה של הארגון כגון: סביבת העבודה וזכויות העובדים, שיווק וצרכנות, אתיקה בניהול, זכויות אדם ואזרח ועוד.

SI 10000 - מערכת ניהול אחריות חברתית

 הערך המוסף של התקן 

• משפר את תדמית הארגון מול לקוחות וספקים
• שומר על זכויות העובדים וסביבת העבודה (שכר, זכויות עובדים, תנאים סוציאליים ועוד)
• URS הינו גוף בינלאומי בעל מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות וסניפים רבים בעולם.
• תקן ישראלי ללא אקרדיטציה

 למי מיועד התקן 

ארגון אשר שואף לשפר את הביצועים החברתיים, כלכליים, סביבתיים והמוסריים של הארגון כולו ולפתוח הזדמנויות עסקיות.
הארגונים המוסמכים יכולים לקדם את עצמם כבעלי תקן בחומרי השיווק שלהם ויכולים לכלול את סמלי URS בחינם ובהתאם לתקנות URS.

URS Israel
bottom of page