top of page

ISO 9001:2015 - מערכת ניהול איכות

 בקצרה 

תקן ISO 9001 הוא תקן עסקי בינלאומי המכיל את הקריטריונים לתיעוד, יישום ואישור של מערכת ניהול איכות. כאשר ארגון מוסמך לתקן ISO 9001 הדבר מעיד כי הארגון עומד בכל הדרישות הרלוונטיות. תקן ISO 9001 מוכר ברחבי העולם ויכול לסייע לך בסחר בינלאומי של סחורות ושירותים. כל מערכת לניהול איכות מבוססת על קריטריונים מסוימים. עקרונות הליבה של ISO 9001 הם מיקוד לקוחות, מנהיגות, מעורבות של אנשים, גישת תהליכים, גישה מערכתית לניהול, שיפור מתמיד ויחסי ספק מועילים.

ISO 9001:2015 - מערכת ניהול איכות

 הערך המוסף של התקן 

• ממקסם את ניהול התהליכים בארגון.
• מייצר הזדמנויות עסקיות חדשות בארץ ובעולם.
• מעצים את הביטחון של לקוחותייך כספק בטוח של שירותים ומוצרים.
• מעצים תחרותיות.
• מפחית עלויות ומניב חיסכון.
• עוזר לשמור ולשפר את מיקום החברה בשוק.
• URS הינו גוף בינלאומי בעל מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות וסניפים רבים בעולם.
• אקרדיטציה בינלאומית מטעם UKAS

 למי מיועד התקן 

ניתן ליישם מערכת לניהול איכות בכל ארגון, ללא קשר לגודל החברה, סוג העבודה או סוג הנכס.
הארגונים המוסמכים יכולים להשתמש בסמלי URS לפעילות קידום/ שיווק בהתאם לתקנות URS.

URS Israel
bottom of page