top of page

ISO 50001 - מערכת ניהול אנרגיה

 בקצרה 

תקן ISO 50001, הנקרא לפעמים EN 16001, הינו תקן המסייע להפחתת האנרגיה הנצרכת לצורכי פעילות הארגון. תקן זה מנחה את הארגונים בהקמה ותחזוקה של מערכת ניהול המאפשרת ניצול יעיל של אנרגיה ובכך תורמת לשמירה על סביבה נקיה ועל חיסכון בהוצאות.
הסמכה לתקן זה מוכיחה שמערכת ניהול האנרגיה של הארגון עומדת בדרישות ISO 50001, ולכן מעניקה ללקוחות, בעלי עניין, עובדים ולהנהלה ביטחון בכך שהארגון חוסך באנרגיה.

ISO 50001 - מערכת ניהול אנרגיה

 הערך המוסף של התקן 

• שיפור צריכת באנרגיה וצמצום ההשפעה הסביבתית
• חוסך באנרגיה ובהוצאות
• מגביר את אמון הציבור וגופי הבקרה הממשלתיים
• מסייע בעמידה בדרישות החוק
• מונע הפסדים כספיים מקנסות
• URSהינו גוף בינלאומי בעל מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות וסניפים רבים בעולם.
• אקרדיטציה בינלאומית מטעם UKAS

 למי מיועד התקן 

תקן ISO 50001 מיועד לארגונים מכל הסוגים והגדלים הצורכים אנרגיה, כלומר ארגונים יצרניים וכן נותני שירותים.

URS Israel
bottom of page