top of page

ISO 45001:2018 - מערכת ניהול בריאות ובטיחות תעסוקתית

 בקצרה 

התקן הבינלאומי ISO 45001 עוסק בבריאות ובטיחות תעסוקתית. תקן זה עוזר לארגונים לשפר את בטיחות העובדים, להפחית את הסיכונים במקום העבודה וליצור תנאי עבודה טובים ובטוחים יותר בכל רחבי העולם. לצערנו ישנם מקרי מוות רבים כתוצאה מתאונות או מחלות, זהו נטל גדול למעסיקים ולמשק עקב הפסדים מפרישות מוקדמות, היעדרויות עובדים ועלויות דמי ביטוח. התקן מסייע לארגון לפעול לרווחתם וביטחונם של עובדיו ובעלי העניין. הסמכה זו ממחישה כי הארגון שלך מתמקד בין היתר בפיתוח סביבת עבודה בריאה ובטוחה על ידי טיפול בבעיות כמו מניעת פציעות, סכנות בריאותיות והגדרת אחריות עובדים ברורה.

ISO 45001:2018 - מערכת ניהול בריאות ובטיחות תעסוקתית

 הערך המוסף של התקן 

• משפר את הניהול והשליטה הארגונית במערכת הבריאות והבטיחות התעסוקתית בארגון.
• מבטיח עמידה בכל דרישות החוק
• צמצום גורמים העלולים לגרום פציעות, מחלות ותאונות עבודה.
• מפחית עלויות ביטוח כתוצאה מצמצום נזקים
• יוצר מעמד עסקי אחראי הדואג למקום עבודה בטוח
• URS הינו גוף בינלאומי בעל מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות וסניפים רבים בעולם.
• URS Israel הינו גוף ההסמכה היחיד בשוק הישראלי שמעניק את תקן ISO 45001 עם אקרדיטציה בינלאומית. (האקרדיטציה מטעם UKAS)

 למי מיועד התקן 

התקן מיועד לכל ארגון, ללא קשר לגודל החברה המעוניין להטמיע מערכת ניהול בריאות ובטיחות בארגונו.
הארגונים המוסמכים יכולים לקדם את עצמם כבעלי תקן בחומרי השיווק שלהם ויכולים לכלול את סמלי URS בחינם ובהתאם לתקנות URS.

URS Israel
bottom of page