top of page

ISO 37001 - מערכת ניהול למניעת שוחד

 בקצרה 

37001 ISO הינו תקן הנועד לעזור לארגונים ליישם מערכות ניהול למניעת שוחד. תקן זה קובע את הדרישות להקמה, יישום, תפעול, תחזוקה ושיפור מתמיד של מערכת הניהול למניעת שוחד ובכך עוזר להפחית את הסיכון למקרי שוחד בארגון ולשפר את הבקרות הקיימות.

ISO 37001 - מערכת ניהול למניעת שוחד

 הערך המוסף של התקן 

• חשיפת הארגון להערכת האפקטיביות של המדיניות והתהליכים של הארגון נגד שוחד
• מבטיח שספקים, קבלני משנה וסוכנים מחויבים לשיטות עבודה מומלצות נגד שוחד
• מגביר את אמון הציבור וגופי הבקרה הממשלתיים
• מסייע בעמידה בדרישות החוק
• URS הינו גוף בינלאומי בעל מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות וסניפים רבים בעולם.
• אקרדיטציה בינלאומית מטעם UKAS

 למי מיועד התקן 

תקן ISO 37001 מיועד לארגונים מכל הסוגים והגדלים המעוניינים ליישם ניהול מערכת למניעת שוחד. התקן הינו גמיש כך שניתן להתאימו בהתאם לגודל ואופי הארגון ולסיכון השוחד העומד בפניו. הארגונים המוסמכים יכולים להשתמש בסמלי URS לפעילות קידום/ שיווק בהתאם לתקנות URS.

URS Israel
bottom of page