top of page

IATF 16949:2016 - מערכת ניהול לתעשיית הרכב

 בקצרה 

IATF הינו איגוד של יצרני רכב שקם על מנת לשפר את איכות המוצרים המסופקים לתעשיית הרכב מסביב לעולם. 16949 IATF הינו תקן הקובע את הדרישות למערכת ניהול איכות עבור תעשיית הרכב.
דרישות אלו משלימות את דרישות מערכות ניהול האיכות הסטנדרטיות ועוסקות בפרטים ספציפיים עבור חברות המייצרות חלקים או חלפים מקוריים לרכב.
URS Israel היא גוף ההסמכה המקומי היחידי בישראל שיכול להסמיך ארגונים לתקן IATF.

IATF 16949:2016 - מערכת ניהול לתעשיית הרכב

 הערך המוסף של התקן 

• מגביר את יעילות הייצור ומקטין את שיעור הטעויות
• מבטיח את איכות הייצור הנחוצה לתעשיית הרכב
• מונע הפסדים כספיים על ידי הבטחת איכות ייצור גבוהה
• מאפשר לך להיכנס לשרשרת האספקה לתעשיית הרכב
• יוצר מעמד עסקי אחראי
• שם את הארגון בקו אחד עם החברות המובילות בתעשייה
• URS הינו גוף בינלאומי בעל מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות וסניפים רבים בעולם

 למי מיועד התקן 

ההסמכה של תקן זה מיועדת לספקים עבור יצרני רכב מקוריים (OEM). התקן חל על כל ארגון המייצר רכיבים, מכלולים וחלקים מקוריים שמגיעים לשרשרת האספקה של יצרני הרכב המקוריים.
הארגונים המוסמכים יכולים לשווק את עצמם כבעלי תקן, כמו כן יכולים לכלול את סמלי URS בחינם ובהתאם לתקנות URS.

URS Israel
bottom of page