top of page

SI 9301 - מערכת איכות ובטיחות בתעבורה

 בקצרה 

תקן 9301 SI הינו תקן ישראלי אשר מטרתו להטמיע מערכת איכות ובטיחות במערך התחבורה של הארגון.
מטרת התקן היא לפעול לשיפור רמת בטיחות הדרכים, בטיחות הנהגים ועוברי האורח בישראל על ידי הטמעת הנחיות המותאמות לחקיקה ולתקינה הישראלית.
עמידה בדרישות התקן מוכיחה את יכולתו של הארגון לספק את שירותי התעבורה בארגונו.
תקן 9301 SI מתבסס על 9001 ISO עם שינויים ותוספות התואמים את הדרישות בתקנות התעבורה.

SI 9301 - מערכת איכות ובטיחות בתעבורה

 הערך המוסף של התקן 

• מעלה את רמת הבטיחות בתעבורה של הארגון.
• פועל למניעת תאונות ועל ידי כך מאפשר הצלת חיים.
• מבטיח עמידה בכל דרישות החוק.
• יוצר מחויבות ושיפור מתמיד בקרב עובדי הארגון וההנהלה.
• יוצר מעמד עסקי אחראי, ארגון הדואג למקום עבודה בטוח, לבטיחות עובדיו ולקוחותיו.
• זיהוי סיכונים וליקויים קיימים בארגון והחלת נהלים לשיפור.
• מאפשר חיסכון כספי ניכר ע"י צמצום נזקים.

 למי מיועד התקן 

התקן מיועד לכל ארגון, ללא קשר לגודל החברה אשר תחום פעילותו הינו היסעים, הובלות, החזקת כלי רכב וארגונים המחזיקים צי רכב. ארגונים המפעילים נהגים להעברת חבריו ואספקת מוצריו או שירותיו לארגון.

URS Israel
bottom of page