top of page

ISO 14001:2015 - מערכת ניהול אחריות סביבתית

 בקצרה 

ISO 14001 הינו תקן להגנת הסביבה. תקן זה מספק כלים מעשיים לחברות וארגונים מכל הסוגים המחפשים לנהל את מערכת האחריות הסביבתית שלהם. ISO 14001 ממחיש את השליטה והבקרה של הארגון במערכת הניהול הסביבתית ומקדם אחריות סביבתית ארגונית. כאשר הארגון שלך מוסמך לתקן ISO 14001, זה משקף את מחויבות הארגון למנוע זיהום, ולעמוד בדרישות שיפור מתמיד של סוגיות סביבתיות, באמצעות מודעות, הערכת פרמטרים משפטיים, יכולות תגובה לחירום וביקורות אחרות.

ISO 14001:2015 - מערכת ניהול אחריות סביבתית

 הערך המוסף של התקן 

• עוזר להפחית השפעות שליליות על הסביבה.
• חוסך עלויות באגרות, מיסוי וקנסות.
• עוזר לשמור על עמידה בדרישות החוק להגנת הסביבה.
• יוצר תדמית עסקית אחראית.
• עוזר לשפר ולשמר את מעמדך בשוק.
• מעצים את הבטחון של לקוחותייך כספק בטוח של שירותים ומוצרים.
• URS הינו גוף בינלאומי בעל מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות וסניפים רבים בעולם.
• אקרדיטציה בינלאומית מטעם UKAS

 למי מיועד התקן 

ניתן ליישם מערכת ניהול סביבתית בכל ארגון, ללא קשר לגודל החברה, סוג העבודה או סוג הנכס.
הארגונים המוסמכים יכולים לקדם את עצמם כבעלי תקן בחומרי השיווק שלהם ויכולים לכלול את סמלי URS בחינם ובהתאם לתקנות URS

URS Israel
bottom of page