top of page

ISO 27001:2022 - מערכת ניהול אבטחת מידע

 בקצרה 

בעידן בו מידע זהו המוצר הנדרש והנצרך ביותר, רצוי שיהיה מי שיפקח שגופים המחזיקים מאגרי מידע רבים הכוללים מידע אישי, עסקי וביטחוני מנהלים כראוי את מערכת ניהול אבטחת המידע שלהם. תחום אבטחת המידע, עוסק בהגנה על מאגרי מידע אלו מפני גישה בלתי מורשית. הצלחת הארגון נקבעת על ידי יכולתו להשתמש ולהגן על המידע שלו.

ISO 27001:2022 - מערכת ניהול אבטחת מידע

 הערך המוסף של התקן 

• אבטחת וייעול זרימת מידע בתוך החברה
• מבטיח שהמידע יהיה זמין לאורך זמן
• מניעת אובדן, שימוש לרעה ושינוי בלתי מורשה במידע
• מבטיח כי המידע נגיש לאנשים מורשים בלבד בנוסף להגנה על אבטחת מידע אישי ודרישות חקיקה אחרות (למשל על פי חוק זכויות יוצרים, קודים מסחריים, סעיפי אי-תחרות ביחסים חוזיים וכו' ).
• מבטיח הגנת נתונים ועמידה בדרישות החוק
• URS הינו גוף בינלאומי בעל מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות וסניפים רבים בעולם.
• אקרדיטציה בינלאומית מטעם UKAS

 למי מיועד התקן 

הסמכת מערכת ניהול אבטחת מידע בהתאמה לדרישות ISO 27001 מספקת הוראות תקפות לפתרונות הגנת מידע ותואמת באופן מלא למערכות ניהול אחרות ולתהליכיהן בכל סוגי הארגונים.
ארגונים מוסמכים יכולים לקדם את עצמם כבעלי תעודות בחומרי הקידום שלהם כמו כן ניתן לכלול את לוגו ההסמכה של URS ללא תשלום.

URS Israel
bottom of page